ZŠ Věda – šablony 
OP JAK

Naše škola realizuje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024 projekt s názvem ZŠ Věda – šablony
OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002497, jenž je financovaný z OP JAK. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím činnosti dvojjazyčného školního asistenta a kariérového poradce, dále bude podpořen osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

ZŠ Věda – šablony 
OP JAK

Jazyková školaZákladní škola
Konec roku 2023/2024
Kolektiv pedagogů ZŠ VĚDA přeje všem krásné a veselé prázdniny! https://zsveda.cz/wp-content/uploads/video-20232024.mp4
Jazyková školaZákladní škola
Environmentálně o změnách klimatu
Menu