Jazykové kurzy

Jazykové a adaptační kurzy pro děti a dospělé

Jedním ze zaměření školy VĚDA jsou jazykové kurzy pro veřejnost včetně ročních pomaturitních kurzů evropských jazyků zejména pro cizince, žijící jak na území ČR, tak i mimo ní. Výuku realizujeme ve skupinách i individuálně dle požadavků a konkrétních představ studentů. Specifickým zaměřením školy je jazyková a odborná příprava zahraničních uchazečů o studium na českých vysokých školách a gymnáziích nebo na jiných středních a základních školách.

Krátkodobé kurzy českého jazyka

Dlouhodobé kurzy českého jazyka

Kurzy angličtiny

Kombinované kurzy (český jazyk + anglický jazyk)

Letní kurzy pro děti „Učíme se česky“ (příprava do školy)

Letní kurzy pro dospělé „Učíme se česky“

Příprava na státní zkoušku (Státní zkouška) úrovně B2/C1

Menu