Jazykové kurzy

Jazykové a adaptační kurzy pro děti a dospělé

Jedním ze zaměření školy VĚDA jsou jazykové kurzy pro veřejnost včetně ročních pomaturitních kurzů evropských jazyků zejména pro cizince, žijící jak na území ČR, tak i mimo ní. Výuku realizujeme ve skupinách i individuálně dle požadavků a konkrétních představ studentů. Specifickým zaměřením školy je jazyková a odborná příprava zahraničních uchazečů o studium na českých vysokých školách a gymnáziích nebo na jiných středních a základních školách.

Kurzy češtiny

Kurzy angličtiny a češtiny

Kurzy angličtiny

Letní jazyková škola, příprava dětí ke škole, učíme český jazyk

Letní kurzy češtiny

Letní příměstský tábor

Letní kurzy angličtiny

Menu