Ceník

Ceník školného základní školy VĚDA

Školní rok v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, o jejíž zápis do rejstříku škol a školských zařízení navrhovatel žádá (dále jen „Jazyková škola“), je organizován obdobně jako na jiných státních základních a středních školách. Každý první ročník základního kurzu jakéhokoliv jazyka, který naše škola otevírá.

1. TŘÍDA

Pololetní
od 1. září do 15. prosince

160 000 Kč / 6 800 EUR
2 x 80 000 Kč

Měsíční

170 000 Kč / 6 800 EUR
10 x 17 000 Kč

2. – 5. TŘÍDA

Pololetní
od 1. září do 15. prosince

175 000 Kč / 7 000 EUR
2 х 87 500 Kč

Měsíční

185 000 Kč / 7 400 EUR
10 х 18 500 Kč

6. – 9. TŘÍDA

Pololetní
od 1. září do 15. prosince

195 000 Kč / 7 800 EUR
2 х 97 500 Kč

Měsíční

205 000 Kč / 8 200 EUR
10 х 20 500 Kč

*Při nástupu do školy se platí jednorázový administrativní poplatek ve výší 15 000 Kč (600 €)
**Při přechodu žáka z prvního stupně na druhy (z 5. na 6. třídu) se přispívá dodatečným příspěvkem ve výši 7 500 Kč (300 EUR)

Ceny za doplňkové služby školy

Oběd
každý den
není v ceně (je možnost objednání)
Český klub – doplňkové hodiny českého jazyka
10 lekcí
v ceně
Anglický klub
konverzace v AJ s rodilým mluvčím
1 600 Kč/měs.
Podzimní adaptační kurz, 5 dní
včetně dopravy, ubytování, stravy, bazénu a výuky
v ceně
Plavání
10 lekcí
v ceně
Exkurze, včetně vstupného 1 200 Kč/rok
Divadelní studio v ceně
Vánoční slavnosti včetně dárku v ceně
Dárek pro prvňáčka v ceně
Školní družina v ceně
Komisionální zkouška z jednoho předmětu 1000 kč
Konzultační hodina pro komisionální zkoušku 1000 kč
Uniforma (1-5 třídy) 2 200 Kč
Uniforma (6-9 třídy) 2 300 Kč
Učebnice, pracovní sešity (1-5 třídy) 1 300 Kč
Učebnice, pracovní sešity (6-9 třídy) 1 200 Kč
Individuální výuka
550 Kč za vyuč. hodinu(45 min.)
1000 Kč za sdílenou vyuč. hodinu(90 min.)
550 / 1000 kč
Domov mládeže
Plná penze, ubytování pro žáky 7. – 9. třídy ve dvoulůžkových pokojích
21 600 Kč/měs.
Menu