Ceník

Ceník školného základní školy VĚDA

Školní rok v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, o jejíž zápis do rejstříku škol a školských zařízení navrhovatel žádá (dále jen „Jazyková škola“), je organizován obdobně jako na jiných státních základních a středních školách. Každý první ročník základního kurzu jakéhokoliv jazyka, který naše škola otevírá.

1. TŘÍDA

Pololetní
do 1. září a 15. prosince

128 000 Kč / 5120 EUR
2 x 64 000 Kč

Měsíční

128 000 Kč / 5120 EUR
27 000 Kč + 8 x 13 500 Kč

2. – 5. TŘÍDA

Pololetní
do 1. září a 15. prosince

157 000 Kč / 6 280 €
2 х 78 500 Kč

Měsíční

165 000 Kč / 6 600 €
34 000 + 8 х 16 500 Kč

6. – 9. TŘÍDA

Pololetní
do 1. září a 15. prosince

171 000 Kč / 6 840 €
2 х 85 500 Kč

Měsíční

180 000 Kč / 7 200 €
36 000 + 8 х 18 000 Kč

Při nástupu do školy se platí jednorázový administrativní poplatek ve výší 13 500, – Kč (540 €)

Ceny za doplňkové služby školy

Dopolední svačina
každý den
v ceně
Obědy
každý den
v ceně
Odpolední svačina
každý den
v ceně
Český klub – doplňkové hodiny českého jazyka
3 hodiny týdně
v ceně
Plavání
10 lekcí
v ceně
Podzimní adaptační kurz, 5 dní
včetně dopravy, ubytování, stravy, bazénu a výuky
v ceně
Individuální výuka
550 Kč za vyuč. hodinu, 1000 Kč za sdílenou vyuč. hodinu
500 / 1000 kč
Menu