Základní škola

Jsme mezinárodní škola pro budoucnost

Naše škola žákům nabízí nadstandardní individuální přístup. Díky malým třídním kolektivům máme možnost věnovat se každému. Můžeme maximálně rozvíjet nadané žáky i pomoci těm, kteří teprve hledají cestu. Součástí našeho týmu jsou i dvojjazyční asistenti, kteří pomáhají v bilingvní výuce, školní psycholog a metodik ICT. Pomáháme s hladkým zvládáním nejen online výuky.

Vzdělání

U nás nezískáte pouze formální vzdělání, ale budete skutečně něco umět.

Efektivita

Nabízíme bilingvní program a moderní výukové metody.

Důslednost

Pomáháme žákům se zlepšovat a dosáhnout výsledků.

Adaptace

Maximálně dbáme na to, aby se u nás každý cítil vítaný.

Profesionální přístup i zábava

Jsme školou plného dne – po dopolední (a odpolední) výuce nabízíme sportovní a zájmové činnosti, pomáháme s úkoly, hrajeme divadlo nebo se účastníme mezinárodních soutěží. Nabízíme možnost individuálních konzultací s učiteli, školním psychologem, výchovným a kariérním poradcem a dalšími.

Menu