Jazyková škola

Vzdělávací koncepce pro jazykovou školu
s právem státní jazykové zkoušky.

Školní rok v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, o jejíž zápis do rejstříku škol a školských zařízení navrhovatel žádá, je organizován obdobně jako na jiných státních základních a středních školách. Každý první ročník základního kurzu jakéhokoliv jazyka, který naše škola otevírá.

 

V naší škole lze studovat

Studium je určeno všem zájemcům o studium cizího jazyka, ukončení studia státní jazykovou zkouškou není povinné.  JŠ umožňuje studium také studentům denního studia středních, vyšších odborných a vysokých škol, a také dospělým lidem.

Jazykové kurzy pro děti i dospělé

Na rozdíl od běžných jazykových kurzů nabízí naše škola promyšlenou koncepci, která zajišťuje posloupnost, ucelenost a návaznost výuky s možností složení státní jazykové zkoušky.

Menu