Naši učitelé

Zkušení pedagogové a poradci, kteří vašim dětem pomohou uspět.

Rádi bychom Vám představili naše pedagogy.

Mgr. Alena Valentinovna Pinskaja PhD.
pinskaja@zsveda.cz
( zakladatelka školy )

Vystudovala divadelní kritiku a dějiny divadla na Ruské divadelní akademii v Moskvě, získala titul PhD. v oboru sociologie. Pro svou lásku k dětem a k vzdělávání a pro přesvědčení, že lze vzdělávat lépe a kvalitněji než ve státních školách, založila již v roce 1992 plně akreditovanou školu v Moskvě. Od roku 1999 působí tato škola v Praze, ale je dále navázána na partnerské školy v Moskvě.

Dále se vzdělává a účastní se mnoha konferencí, aby vzdělávací centrum Věda mělo co nejlepší zázemí v podobě mezinárodních kontaktů a sledovalo nové trendy v učení. Plně se účastní na každodenním životě školy. Za naši školu je ambasadorkou evropské asociace bilinguálních škol Via Light.

PhDr. Iva Novotná
novotna@zsveda.cz
( ředitelka školy, ČJ )

Vystudovala na Lomonosově univerzitě v Moskvě a na Karlově univerzitě v Praze. Studium Ekonomiky a tržního hospodářství – Univerzita Pittsburg.

Autorka metodologických studií a pracovních listů: výuka žáků – cizinců v české škole, příprava a výuka předškoláků – cizinců do školy. Spolupráce s nakladatelstvím Aladin.

Od roku 1996 pracuje jako soudní znalec a tlumočník.

Bc. Jurij Pachtusov
pachtusov@zsveda.cz
( školní psycholog a výchovný poradce )

Student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: psychologie. V rámci svého profesního zájmu se zabývá bilingvismem a bikulturismem, zkoumáním identity bilingvního jedince a výchovou bilingvních dětí. Zaměřuje se na oblast kognitivně-behaviorální terapie s rozšířením o všímavost (MBCT) a na dětskou neuropsychologii. V budoucnu plánuje absolvovat kurz logoterapie a existenciální analýzy podle Viktora Frankla. Během svého studia na PF JU vyjel na partnerské univerzity ve Wuppertalu, kde studoval kognitivní psychologii, lingvistiku a němčinu. Má také zkušenost s doučováním angličtiny.

Pro studium psychologie se rozhodl proto, že ho fascinuje otázka rozvoje jazyka a myšlení, zejména dvou a více jazyků u jednoho jedince v podmínkách dvojjazyčnosti. Kromě toho ho celkově baví práce s dětmi, a proto se vydal cestou školního psychologa v česko-ruské škole.

Ve svém volném času rád cestuje, hraje na kytaru, a snaží se užívat si okamžiku tady a teď.

Mgr. Ivana Cunninghamová
cunninghamova@zsveda.cz
( Zástupce ředitelky, učitelka českého jazyka a dějepisu )

Vystudovala společenské vědy na UK se zaměřením na soudobé dějiny a angličtinu. Působila na všech typech škol – od základních škol přes střední odborné školy po gymnázium. Zajímá se o psychologii – absolvovala mj. grafologicky institut, o politologii, historii a průběžně o studium jazyků v jejich komplexnosti, strukturalitě a vývojových souvislostech. Ve volném čase má ráda horskou turistiku, cestování a plavání.

Bc. Zittová Klára
zittova@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

Po dvouměsíční stáži ve Francii (2014, Lycée Saint-Louis, Saumur) pro mě bylo studium francouzštiny jednoznačnou volbou, stejně tak jako český jazyk, který byl vždy mojí vášní. Své bakalářské studium jsem absolvovala na UK z oborů Český jazyk a literatura a Francouzská filologie, v současnosti pokračuji ve studiu na katedře bohemistiky na UPOL. Ráda se pohybuji ve vícejazyčném a multikulturním prostředí, proto jsem začala učit češtinu jako cizí jazyk v individuálních a skupinových kurzech pro děti i dospělé. Zkušenosti s dětmi mám i z letních táborů. Kromě dalšího zdokonalování francouzštiny a angličtiny bych se ráda začala učit i další cizí jazyky.

Mgr. Elena Šimočková
simockova@zsveda.cz
( Zástupce ředitele ruské sekce )

Vystudovala historickou a právnickou fakultu na státní univerzitě v Kemerově (Rusko). Vyučovala historii, právo a společenské vědy na gymnáziu č. 41 ve městě Kemerovo 10 let. Ráda cestuje, tráví čas v kruhu rodiny, poznává nové věci.

Mgr. Vlasta Hofmannová
hofmannova@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

Vystudovala PF UK Praha, obor český jazyk. Dlouhodobě pracovala jako manažer kulturních projektů, Cena Thálie, restaurování Tiziánova obrazu v Kroměříži, oblastní profesionální divadla v Praze, provázela cizince po kulturních památkách v Praze i ČR, apod.

Pracovala jako pedagog na UK a vyučovala češtinu  cizince z více než z třiceti zemí světa.
Učila všechny věkové kategorie, od předškoláků až po dospělé. V současné dobé vyučuje češtinu studenty, kteří ukončili ve své zemi střední školu a chtějí studovat na českých vysokých školách.

Christopher Egner
egner@zsveda.cz
( lektor jazykové školy )

Christopher, nebo pro naše žáky zkráceně Chris, je rodilý mluvčí ze Spojených států amerických. Do svých lekcí vždy přináší nadšení a zápal pro věc, snaží se motivovat všechny, ne jen ty nejrychlejší. Má mnohaleté zkušenosti s výukou kroužků v angličtině. Je znamenitý kuchař a pekař, proto jsou všechny naše školní projekty a oslavy plné těch nejlepších dortů. Při konverzačních cvičeních dbá i na gramatickou správnost a jeho témata nikdy nejsou povrchní, ba naopak – vždy jdou do hloubky problému.

Mgr. Tatjana Kopytova
kopytova@zsveda.cz
( MA )

Absolventka vysoké školy fakulty pedagogické, aprobace matematika.

Pracovala ve škole č. 523 v Moskvě, podle vzdělávacího programu “Matematika a logika v základní škole“, soustředí se na rozvoj logiky u dětí a osvojování informačních technologií v hodinách matematiky. Zároveň vyučovala matematiku v pedagogickém lyceu. V současné době pracuje ve škole Věda jako učitelka matematiky.

„Mám velmi ráda svoji aprobaci, matematiku a domnívám se, že nelze pouze zahltit žáky novými poznatky, ale vysvětlit je a vzbudit v žácích lásku k matematice. Pro mě je velmi důležité ne to, co předávám, ale jak to předávám….“

Bc. Kristýna Miklošková, DiS.
mikloskova@zsveda.cz
( VV, PČ )

Studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – dvouobor Výtvarná výchova a Pedagogika. Absolventka Vyšší odborné školy Václava Hollara, zaměření na interaktivní grafiku.

Zájmy: umění, dějiny výtvarné kultury, interaktivní grafika, ilustrace, animace, artefiletika, arteterapie, četba, cestování

„Studium na uměleckých školách mě postupně dovedlo do bodu, kdy nejhezčím zadostiučiněním v životě je, můžete-li veškeré poznatky a zkušenosti sdílet a předávat je dál. A komu jinému bychom měli svůj čas věnovat než právě dětem, které jsou jako nepopsaný list. Líbí se mi dětská zvídavost, kreativita a originalita myšlení, kterou děti vnáší do svého výtvarného projevu. V životě chci učit a nechat se učit. V dětských kresbách totiž nalezneme to nejčistší poznání.“

„Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.“  —  Antoine de Saint-Exupéry

Mgr. Zora Karvánková
karvankova@zsveda.cz
( CHE )

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů chemie a biologie pro ZŠ i SŠ. Postgraduálně vystudovala specializační studium Školní metodik prevence na Pedagogické fakultě UK. Na ZŠ VĚDA učí na druhém stupni chemii.

„Neumím si představit neučit. A už vůbec si neumím představit učit něco jiného než přírodní vědy. Je v nich mnoho neodhalených tajemství, které stojí za to odkrýt. Přírodní vědy nás učí pokoře, trpělivosti v objevování a logickému myšlení. Jen přes pochopení přírodních zákonitostí můžeme předat naši planetu potomkům nezničenou“.

Mezi její záliby patří čtení beletrie i novinek z oboru. Ráda chodí do kina a divadla. Ve volném čase ráda zaměstnává i ruce a něco tvoří.

Tatiana Stolbunova
stolbunova@zsveda.cz
( RJ )

Vystudovala Moskevskou státní pedagogickou univerzitu a již 30 let pracuje ve školství. Působila na experimentální střední škole Akademie pedagogických věd v Moskvě a na ruských školách v zahraničí. Absolvovala kurzy ministerstva školství Ruské federace a ministerstva zahraničních věcí Ruska. „Hlavním úkolem, pro mě jako učitele, je naučit děti učit se, to znamená vytvářet takovou atmosféru dobré vůle, lásky a tvořivosti, aby dítě přicházelo na hodinu s touhou, cítilo se pohodlně, odcházelo s pocitem lehkosti a hrdosti.“

Menu