Naši učitelé

Zkušení pedagogové a poradci, kteří vašim dětem pomohou uspět.

Rádi bychom Vám představili naše pedagogy.

Mgr. Alena Valentinovna Pinskaja PhD.
pinskaja@zsveda.cz
( zakladatelka školy )

Vystudovala divadelní kritiku a dějiny divadla na Ruské divadelní akademii v Moskvě, získala titul PhD. v oboru sociologie. Pro svou lásku k dětem a k vzdělávání a pro přesvědčení, že lze vzdělávat lépe a kvalitněji než ve státních školách, založila již v roce 1992 plně akreditovanou školu v Moskvě. Od roku 1999 působí tato škola v Praze, ale je dále navázána na partnerské školy v Moskvě.

Dále se vzdělává a účastní se mnoha konferencí, aby vzdělávací centrum Věda mělo co nejlepší zázemí v podobě mezinárodních kontaktů a sledovalo nové trendy v učení. Plně se účastní na každodenním životě školy. Za naši školu je ambasadorkou evropské asociace bilinguálních škol Via Light.

PhDr. Iva Novotná
novotna@zsveda.cz
( ředitelka školy, ČJ )

Vystudovala na Lomonosově univerzitě v Moskvě a na Karlově univerzitě v Praze. Studium Ekonomiky a tržního hospodářství – Univerzita Pittsburg.

Autorka metodologických studií a pracovních listů: výuka žáků – cizinců v české škole, příprava a výuka předškoláků – cizinců do školy. Spolupráce s nakladatelstvím Aladin.

Od roku 1996 pracuje jako soudní znalec a tlumočník.

Bc. Jurij Pachtusov
pachtusov@zsveda.cz
( školní psycholog a výchovný poradce )

Student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: psychologie. V rámci svého profesního zájmu se zabývá bilingvismem a bikulturismem, zkoumáním identity bilingvního jedince a výchovou bilingvních dětí. Zaměřuje se na oblast kognitivně-behaviorální terapie s rozšířením o všímavost (MBCT) a na dětskou neuropsychologii. V budoucnu plánuje absolvovat kurz logoterapie a existenciální analýzy podle Viktora Frankla. Během svého studia na PF JU vyjel na partnerské univerzity ve Wuppertalu, kde studoval kognitivní psychologii, lingvistiku a němčinu. Má také zkušenost s doučováním angličtiny.

Pro studium psychologie se rozhodl proto, že ho fascinuje otázka rozvoje jazyka a myšlení, zejména dvou a více jazyků u jednoho jedince v podmínkách dvojjazyčnosti. Kromě toho ho celkově baví práce s dětmi, a proto se vydal cestou školního psychologa v česko-ruské škole.

Ve svém volném času rád cestuje, hraje na kytaru, a snaží se užívat si okamžiku tady a teď.

Mgr. Ivana Cunninghamová
cunninghamova@zsveda.cz
( Zástupce ředitelky, učitelka českého jazyka a dějepisu )

Vystudovala společenské vědy na UK se zaměřením na soudobé dějiny a angličtinu. Působila na všech typech škol – od základních škol přes střední odborné školy po gymnázium. Zajímá se o psychologii – absolvovala mj. grafologicky institut, o politologii, historii a průběžně o studium jazyků v jejich komplexnosti, strukturalitě a vývojových souvislostech. Ve volném čase má ráda horskou turistiku, cestování a plavání.

Bc. Zittová Klára
zittova@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

Po dvouměsíční stáži ve Francii (2014, Lycée Saint-Louis, Saumur) pro mě bylo studium francouzštiny jednoznačnou volbou, stejně tak jako český jazyk, který byl vždy mojí vášní. Své bakalářské studium jsem absolvovala na UK z oborů Český jazyk a literatura a Francouzská filologie, v současnosti pokračuji ve studiu na katedře bohemistiky na UPOL. Ráda se pohybuji ve vícejazyčném a multikulturním prostředí, proto jsem začala učit češtinu jako cizí jazyk v individuálních a skupinových kurzech pro děti i dospělé. Zkušenosti s dětmi mám i z letních táborů. Kromě dalšího zdokonalování francouzštiny a angličtiny bych se ráda začala učit i další cizí jazyky.

Mgr. Elena Šimočková
simockova@zsveda.cz
( Zástupce ředitele ruské sekce )

Vystudovala historickou a právnickou fakultu na státní univerzitě v Kemerově (Rusko). Vyučovala historii, právo a společenské vědy na gymnáziu č. 41 ve městě Kemerovo 10 let. Ráda cestuje, tráví čas v kruhu rodiny, poznává nové věci.

Mgr. Vlasta Hofmannová
hofmannova@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

Vystudovala PF UK Praha, obor český jazyk. Dlouhodobě pracovala jako manažer kulturních projektů, Cena Thálie, restaurování Tiziánova obrazu v Kroměříži, oblastní profesionální divadla v Praze, provázela cizince po kulturních památkách v Praze i ČR, apod.

Pracovala jako pedagog na UK a vyučovala češtinu  cizince z více než z třiceti zemí světa.
Učila všechny věkové kategorie, od předškoláků až po dospělé. V současné dobé vyučuje češtinu studenty, kteří ukončili ve své zemi střední školu a chtějí studovat na českých vysokých školách.

Mgr. Elena Logacheva
logacheva@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

V roce 1990 absolvovala Moskevský pedagogický institut s diplomem v ruském jazyce a literatuře. Pracovala jako učitelka na středních školách. V Praze spolupracuje s různými jazykovými školami. Své vzdělání dále rozšiřuje – dokončila například kurz Moskevské státní univerzity „výuka ruštiny jako cizího jazyka“.

V Petrohradě absolvovala vzdělávací program „Příprava na státní maturitní zkoušku z ruského jazyka (s ohledem na specifika chyb žáků cizinců).“

Ve škole Věda vyučuje na druhém stupni a v jazykové škole. Připravuje rovněž k OGA a EGE zkouškám.

Mezi její zájmy patří světová literatura a kinematografie, cestování a dějiny.

Mgr. Karolína Hlaváčková
hlavackova@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Čeština byl vždycky můj nejoblíbenější předmět, proto když jsem si měla vybrat mezi žurnalistikou a češtinou pro cizince, rozhodla jsem se rozšířit si obzory a naučit se nahlížet na svůj rodný jazyk očima cizince. To se ukázalo jako správné rozhodnutí, které mi dalo možnost vzdělávat skvělé studenty, jejichž úspěchy ve zdolávání češtiny jako cizího jazyka dělají mou práci opravdovou radostí.“

Christopher Egner
egner@zsveda.cz
( lektor jazykové školy )

Christopher, nebo pro naše žáky zkráceně Chris, je rodilý mluvčí ze Spojených států amerických. Do svých lekcí vždy přináší nadšení a zápal pro věc, snaží se motivovat všechny, ne jen ty nejrychlejší. Má mnohaleté zkušenosti s výukou kroužků v angličtině. Je znamenitý kuchař a pekař, proto jsou všechny naše školní projekty a oslavy plné těch nejlepších dortů. Při konverzačních cvičeních dbá i na gramatickou správnost a jeho témata nikdy nejsou povrchní, ba naopak – vždy jdou do hloubky problému.

Jan Přibáň
priban@zsveda.cz

„Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy studuji filosofickou antropologii. Zajímám se především o filosofii Immanuela Kanta, ekologickou etiku, prolínání společenských a přírodních věd a o filosofické základy moderní vědy (především fyziky). Kromě cizích jazyků, četby a trávení času v přírodě patří mezi mé zájmy a velké koníčky také hudba, jíž se od dětství věnuji.
Mým velkým koníčkem je však také má práce, totiž výuka (zejm. matematiky a fyziky), které se věnuji již několik let. Právě matematiku a fyziku (spolu s hudební výchovou) vyučuji na druhém stupni ZŠ Věda.“

Mgr. Tatjana Kopytova
kopytova@zsveda.cz
( MA )

Absolventka vysoké školy fakulty pedagogické, aprobace matematika.

Pracovala ve škole č. 523 v Moskvě, podle vzdělávacího programu “Matematika a logika v základní škole“, soustředí se na rozvoj logiky u dětí a osvojování informačních technologií v hodinách matematiky. Zároveň vyučovala matematiku v pedagogickém lyceu. V současné době pracuje ve škole Věda jako učitelka matematiky.

„Mám velmi ráda svoji aprobaci, matematiku a domnívám se, že nelze pouze zahltit žáky novými poznatky, ale vysvětlit je a vzbudit v žácích lásku k matematice. Pro mě je velmi důležité ne to, co předávám, ale jak to předávám….“

Menu