Naši učitelé

Zkušení pedagogové a poradci, kteří vašim dětem pomohou uspět.

Rádi bychom Vám představili naše pedagogy.

Mgr. Alena Valentinovna Pinskaja PhD.
pinskaja@zsveda.cz
( Zřizovatelka školy )

Vystudovala divadelní kritiku a dějiny divadla na Ruské divadelní akademii v Moskvě, získala titul PhD. v oboru sociologie. Pro svou lásku k dětem a k vzdělávání a pro přesvědčení, že lze vzdělávat lépe a kvalitněji než ve státních školách, založila již v roce 1992 plně akreditovanou školu v Moskvě. Od roku 1999 působí tato škola v Praze, ale je dále navázána na partnerské školy v Moskvě.

Dále se vzdělává a účastní se mnoha konferencí, aby vzdělávací centrum Věda mělo co nejlepší zázemí v podobě mezinárodních kontaktů a sledovalo nové trendy v učení. Plně se účastní na každodenním životě školy. Za naši školu je ambasadorkou evropské asociace bilinguálních škol Via Light.

PhDr. Iva Novotná
novotna@zsveda.cz
( Ředitelka školy, ČJ )

Vystudovala na Lomonosově univerzitě v Moskvě a na Karlově univerzitě v Praze. Studium Ekonomiky a tržního hospodářství – Univerzita Pittsburg.

Autorka metodologických studií a pracovních listů: výuka žáků – cizinců v české škole, příprava a výuka předškoláků – cizinců do školy. Spolupráce s nakladatelstvím Aladin.

Od roku 1996 pracuje jako soudní znalec a tlumočník.

Mgr. Tatjana Kopytova
kopytova@zsveda.cz
( Zástupce ředitele školy, DV, MA )

Absolventka vysoké školy fakulty pedagogické, aprobace matematika.

Pracovala ve škole č. 523 v Moskvě, podle vzdělávacího programu “Matematika a logika v základní škole“, soustředí se na rozvoj logiky u dětí a osvojování informačních technologií v hodinách matematiky. Zároveň vyučovala matematiku v pedagogickém lyceu. V současné době pracuje ve škole Věda jako učitelka matematiky.

„Mám velmi ráda svoji aprobaci, matematiku a domnívám se, že nelze pouze zahltit žáky novými poznatky, ale vysvětlit je a vzbudit v žácích lásku k matematice. Pro mě je velmi důležité ne to, co předávám, ale jak to předávám….“

Mgr. Elena Šimočková
simockova@zsveda.cz
( Administrátor )

Vystudovala historickou a právnickou fakultu na státní univerzitě v Kemerově (Rusko). Vyučovala historii, právo a společenské vědy na gymnáziu č. 41 ve městě Kemerovo 10 let. Ráda cestuje, tráví čas v kruhu rodiny, poznává nové věci.

Mgr. Marie Hřebíková
hrebikova@zsveda.cz
( Koordinátorka projektů a environmentální výchovy )

Absolvovala magisterské studium na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde se specializovala na biologii, chemii a zeměpis.  V dalším průběhu své profesní kariéry si rozšířila kvalifikace v oblastech speciální pedagog pro logopedii a koordinátor environmentální výchovy. Odborně se věnuje alternativním metodám vzdělávání, má ráda výzvy.

Mgr. Anna Osinovskaia
osinovskaia@zsveda.cz
( RJ )

Absolventka Krasnojarské státní pedagogické univerzity pojmenované po V.P. Astaf’jeva v oboru pedagogické vzdělávání s zaměřením na rusky jazyk a literaturu. Získala titul Mgr. na FF ÚK v oboru ruština a ruská literatura. Vyučovala ruštinu a literaturu na státní škole c. 99. ve městě Krasnodar. Má velkou zkušenost s přípravou na státní zkoušky z ruského jazyka.

ing. Eduard Karapetyan
karapetyan@zsveda.cz
( MA, FY, IT )

Absolvent Jerevanské státní univerzity, Fyzikální fakulty, v oboru fyzika, pedagogika se specializací jaderná fyzika, získal titul Ing. v oboru marketingová komunikace na vysoké škole v Praze.

Pracoval na jazykové škole v Praze jako učitel matematiky a fyziky pro přípravu na vysokou školu.

Při výuce používám interaktivní formu a neustálé opakování látky, abych dosáhl co největšího účinku a lepšího rozvoje paměti. Jsem přesvědčen, že takové předměty, jako je matematika, pomohou žákům rozvíjet rychlé reakce, dobrou paměť, systematické myšlení a rychle se přizpůsobit modernímu světu. A fyzika pomůže žákům najít správné logické souvislosti mezi vědou a reálným životem.

Mgr. Vlasta Hofmannová
hofmannova@zsveda.cz
( Lektorka jazykové školy )

Vystudovala PF UK Praha, obor český jazyk. Dlouhodobě pracovala jako manažer kulturních projektů, Cena Thálie, restaurování Tiziánova obrazu v Kroměříži, oblastní profesionální divadla v Praze, provázela cizince po kulturních památkách v Praze i ČR, apod.

Pracovala jako pedagog na UK a vyučovala češtinu  cizince z více než z třiceti zemí světa.
Učila všechny věkové kategorie, od předškoláků až po dospělé. V současné dobé vyučuje češtinu studenty, kteří ukončili ve své zemi střední školu a chtějí studovat na českých vysokých školách.

Aksana Lubneuskaya
lubneuskaya@zsveda.cz
( Asistent pedagoga )

Vystudovala státní Běloruskou univerzitu v oboru zeměpis. Další vzdělávání dostala v oboru vzdělávací program pro asistenty pedagoga pro děti a žáky s OMJ META, o.p.s.

Christopher Egner
egner@zsveda.cz
( Lektor jazykové školy )

Christopher, nebo pro naše žáky zkráceně Chris, je rodilý mluvčí ze Spojených států amerických. Do svých lekcí vždy přináší nadšení a zápal pro věc, snaží se motivovat všechny, ne jen ty nejrychlejší. Má mnohaleté zkušenosti s výukou kroužků v angličtině. Je znamenitý kuchař a pekař, proto jsou všechny naše školní projekty a oslavy plné těch nejlepších dortů. Při konverzačních cvičeních dbá i na gramatickou správnost a jeho témata nikdy nejsou povrchní, ba naopak – vždy jdou do hloubky problému.

Menu