Naši učitelé

Zkušení pedagogové a poradci, kteří vašim dětem pomohou uspět.

Rádi bychom Vám představili naše pedagogy.

Mgr. Alena Valentinovna Pinskaja PhD.
pinskaja@zsveda.cz
( zakladatelka školy )

Vystudovala divadelní kritiku a dějiny divadla na Ruské divadelní akademii v Moskvě, získala titul PhD. v oboru sociologie. Pro svou lásku k dětem a k vzdělávání a pro přesvědčení, že lze vzdělávat lépe a kvalitněji než ve státních školách, založila již v roce 1992 plně akreditovanou školu v Moskvě. Od roku 1999 působí tato škola v Praze, ale je dále navázána na partnerské školy v Moskvě.

Dále se vzdělává a účastní se mnoha konferencí, aby vzdělávací centrum Věda mělo co nejlepší zázemí v podobě mezinárodních kontaktů a sledovalo nové trendy v učení. Plně se účastní na každodenním životě školy. Za naši školu je ambasadorkou evropské asociace bilinguálních škol Via Light.

PhDr. Iva Novotná
novotna@zsveda.cz
( ředitelka školy, ČJ )

Vystudovala na Lomonosově univerzitě v Moskvě a na Karlově univerzitě v Praze. Studium Ekonomiky a tržního hospodářství – Univerzita Pittsburg.

Autorka metodologických studií a pracovních listů: výuka žáků – cizinců v české škole, příprava a výuka předškoláků – cizinců do školy. Spolupráce s nakladatelstvím Aladin.

Od roku 1996 pracuje jako soudní znalec a tlumočník.

Mgr. Filip Turbák
turbak@zsveda.cz
( zástupce ředitelky, učitel tělesné výchovy )

Absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě v Praze se specializací trenérství fotbalu.

Držitel UEFA „B“ licence-trenér fotbalu. Trenér a vedoucí na sportovních a fotbalových kempech pro děti a mládež.

„Mou snahou je v dětech prohloubit, či vytvořit kladný vztah ke sportu a pohybu samotnému. Věřím, že prostřednictvím sportu se děti učí zásady fair-play, dodržování pravidel, komunikaci, disciplínu a další, pro život klíčové dovednosti.”

Bc. Jurij Pachtusov
pachtusov@zsveda.cz
( školní psycholog a výchovný poradce )

Student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: psychologie. V rámci svého profesního zájmu se zabývá bilingvismem a bikulturismem, zkoumáním identity bilingvního jedince a výchovou bilingvních dětí. Zaměřuje se na oblast kognitivně-behaviorální terapie s rozšířením o všímavost (MBCT) a na dětskou neuropsychologii. V budoucnu plánuje absolvovat kurz logoterapie a existenciální analýzy podle Viktora Frankla. Během svého studia na PF JU vyjel na partnerské univerzity ve Wuppertalu, kde studoval kognitivní psychologii, lingvistiku a němčinu. Má také zkušenost s doučováním angličtiny.

Pro studium psychologie se rozhodl proto, že ho fascinuje otázka rozvoje jazyka a myšlení, zejména dvou a více jazyků u jednoho jedince v podmínkách dvojjazyčnosti. Kromě toho ho celkově baví práce s dětmi, a proto se vydal cestou školního psychologa v česko-ruské škole.

Ve svém volném času rád cestuje, hraje na kytaru, a snaží se užívat si okamžiku tady a teď.

Bc. Zittová Klára
zittova@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

Po dvouměsíční stáži ve Francii (2014, Lycée Saint-Louis, Saumur) pro mě bylo studium francouzštiny jednoznačnou volbou, stejně tak jako český jazyk, který byl vždy mojí vášní. Své bakalářské studium jsem absolvovala na UK z oborů Český jazyk a literatura a Francouzská filologie, v současnosti pokračuji ve studiu na katedře bohemistiky na UPOL. Ráda se pohybuji ve vícejazyčném a multikulturním prostředí, proto jsem začala učit češtinu jako cizí jazyk v individuálních a skupinových kurzech pro děti i dospělé. Zkušenosti s dětmi mám i z letních táborů. Kromě dalšího zdokonalování francouzštiny a angličtiny bych se ráda začala učit i další cizí jazyky.

Mgr. Elena Logacheva
logacheva@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

V roce 1990 absolvovala Moskevský pedagogický institut s diplomem v ruském jazyce a literatuře. Pracovala jako učitelka na středních školách. V Praze spolupracuje s různými jazykovými školami. Své vzdělání dále rozšiřuje – dokončila například kurz Moskevské státní univerzity „výuka ruštiny jako cizího jazyka“.

V Petrohradě absolvovala vzdělávací program „Příprava na státní maturitní zkoušku z ruského jazyka (s ohledem na specifika chyb žáků cizinců).“

Ve škole Věda vyučuje na druhém stupni a v jazykové škole. Připravuje rovněž k OGA a EGE zkouškám.

Mezi její zájmy patří světová literatura a kinematografie, cestování a dějiny.

Mgr. Vlasta Hofmannová
hofmannova@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

Vystudovala PF UK Praha, obor český jazyk. Dlouhodobě pracovala jako manažer kulturních projektů, Cena Thálie, restaurování Tiziánova obrazu v Kroměříži, oblastní profesionální divadla v Praze, provázela cizince po kulturních památkách v Praze i ČR, apod.

Pracovala jako pedagog na UK a vyučovala češtinu  cizince z více než z třiceti zemí světa.
Učila všechny věkové kategorie, od předškoláků až po dospělé. V současné dobé vyučuje češtinu studenty, kteří ukončili ve své zemi střední školu a chtějí studovat na českých vysokých školách.

Mgr. Karolína Hlaváčková
hlavackova@zsveda.cz
( lektorka jazykové školy )

Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Čeština byl vždycky můj nejoblíbenější předmět, proto když jsem si měla vybrat mezi žurnalistikou a češtinou pro cizince, rozhodla jsem se rozšířit si obzory a naučit se nahlížet na svůj rodný jazyk očima cizince. To se ukázalo jako správné rozhodnutí, které mi dalo možnost vzdělávat skvělé studenty, jejichž úspěchy ve zdolávání češtiny jako cizího jazyka dělají mou práci opravdovou radostí.“

Christopher Egner
egner@zsveda.cz
( lektor jazykové školy )

Christopher, nebo pro naše žáky zkráceně Chris, je rodilý mluvčí ze Spojených států amerických. Do svých lekcí vždy přináší nadšení a zápal pro věc, snaží se motivovat všechny, ne jen ty nejrychlejší. Má mnohaleté zkušenosti s výukou kroužků v angličtině. Je znamenitý kuchař a pekař, proto jsou všechny naše školní projekty a oslavy plné těch nejlepších dortů. Při konverzačních cvičeních dbá i na gramatickou správnost a jeho témata nikdy nejsou povrchní, ba naopak – vždy jdou do hloubky problému.

Bc. Hana Kadrnožková
kadrnozkova@zsveda.cz
( ČJ, ČJC, OV, DĚ, MV )

„Poprvé jsem s dětmi začala pracovat ve skautu. Zde jsem hodně získala a přišla na to, že by mě velmi bavilo předávat dětem to, co jsem se naučila. Zapojila jsem se do projektu Kmotři při dětských domovech a později pomáhala připravovat projekt EDISON, který seznamuje děti ve škole s multikulturním prostředím a učí je vzájemnému porozumění.

Moje oblíbené místo jsou antikvariáty, kde ráda pročítám staré knížky, ve kterých můžeme najít plno nadčasových myšlenek. Mezi moje další koníčky patří tanec a poznávání památek a jejich historie.“

Mgr. Olga Toman – Troitskaya
tomantroitskaya@zsveda.cz
( AJ )

Absolventka fakulty cizích jazyků Státní pedagogické university v Jaroslavli má dlouhodobé a intenzivní zkušenosti s vyučováním anglického a německého jazyka ve všech věkových kategoriích. Připravuje žáky na odborné i státní zkoušky, vydala publikaci, která se tomuto tématu věnuje. Olga je svědomitá, neustále se vzdělává, absolvovala celou řadu kurzů na univerzitách v Petrohradě a v Anglii (Eastbourne 2002, Southbourne 2011, Universty of Chester 2014).

Během studií se angažovala v univerzitním sboru a vyhrála hlavní cenu za píseň na festivalu  We Speak English v roce 2002. Překládala a přednášela na International Festival of Contemporary Dance – The Art Of Movement.

Mezi její záliby patří filozofie, teologie, jóga, historie a architektura starověkého Ruska a psychologie.

Mgr. Darja Švrček
svrcek@zsveda.cz

Na ZŠ VĚDA učím na druhém stupni angličtinu. Vystudovala jsem obor Lingvistika a mezikulturní komunikace (angličtina a italština) v Rusku. V své práci dávám důraz na individuální přístup ke všem žákům. Jsem si přesvědčená, že se všichni mohou naučit mluvit anglicky. Zajímá mě také historie, zeměpis a umění anglicky mluvících zemí.

Menu