Dokumenty pro rodiče

Odborné setkání s rodiči
Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd
Směrnice – příjem do 1. tříd
Zdravotní formulář žáka
Žádost o přestup do ZŠ Věda
Podmínky pro přijímání žáků
Řád družiny
Přihláška do družiny
Uvolnění žáka v průběhu vyučování
Uvolnění žáka z vyučování
Menu