Aktuality a nástěnka

Informace pro rodiče

Vážení rodiče!

Obracíme se na Vás s informacemi o zásadách práce školy v této těžké době.

Za prvé bychom chtěli zdůraznit, že Základní škola VĚDA je multikulturní česká škola, akreditovaná MŠMT ČR. Výchovně vzdělávací proces ve škole je veden v českém jazyce, českými učiteli. Vzhledem k velkému počtu žáků – cizinců oficiálně pracují ve škole jako asistenti ukrajinští, ruští, kazašští, běloruští i američtí učitelé.

Za druhé, za velmi důležité považujeme respekt k pluralitě názorů, vyznáváme toleranci, internacionalismus a stavíme naši školu jako prostředí apolitické, a to jak pro žáky a jejich rodiny, tak pro učitele.

Za třetí, ukazujeme rozmanitost různých kultur a jazyků, studujeme je a učíme naše žáky vést civilizovaný dialog.

Chráníme naše žáky a jejich rodiny před xenofobií, projevy nacionalismu a šikanou na naší škole.

Tým ZŠ Věda

Dear Parents!

We are contacting you with information about the principles of schoolwork in these difficult times.

First, we would like to emphasize that the VĚDA Elementary School is a multicultural Czech school, accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The educational process at school is conducted in the Czech language by Czech teachers. Due to the large number of foreign students, Ukrainian, Russian, Kazakh, Belarusian and American teachers officially work in the school as assistants.

Secondly, we consider respect for the plurality of opinions to be very important, we profess tolerance, internationalism and we build our school as an apolitical environment, both for pupils and their families and for teachers.

Third, we show the diversity of different cultures and languages, study them and teach our students to conduct a civilized dialogue.

We protect our students and their families from xenophobia, manifestations of nationalism and bullying at our school.

Nejnovější
Jazyková školaZákladní škola
Environmentálně o změnách klimatu
Číst více
Jazyková školaZákladní škola
Šablony OP JAK
Jak jsme již psali, naše škola realizuje od 1. 10. 2022 do…
Číst více
Menu